Biosketch Isabel Cidoncha

Isabel Cidoncha
icidoncha@vhio.net
Lloc actual
Titulacions acadèmiques
  • Professora Col·laboradora Honorífica del Departament de Farmacologia, Farmacognòsia i Botànica; Facultat de Farmàcia, Universitat Complutense de Madrid (2020)
  • Doctora en Farmàcia; Universitat Complutense de Madrid (2019)
  • Especialista en Farmàcia Hospitalària; Hospital Universitari de La Princesa, Madrid (2018)
  • Màster en Oncologia Farmacèutica; Universitat de València (2017)
  • Llicenciada en Farmàcia; Universitat Complutense de Madrid (2013)
Experiència professional
  • Responsable de la Unitat d’Assaigs Clínics Oncohematològics; Hospital Universitari Vall d’Hebron, Barcelona (actual)
  • Facultativa especialista de l’Àrea d’Assaigs Clínics; Hospital Clínic San Carlos, Madrid (2020)
  • Facultativa especialista de l’Àrea de Formulació Magistral i Nutrició; Hospital Universitari de La Princesa, Madrid (2019)
  • Facultativa especialista de l’Àrea de Dispensació Ambulatòria a Pacients Externs; Hospital Universitari Infanta Leonor, Madrid (2018)