El potencial de pronòstic de l’ADN tumoral circulant en el càncer de pulmó de cèl·lules no petites avançat

fillers low res-23

En un article a invitació dels editors i publicat a la secció News & Views de Nature Medicine (1) a càrrec d’Ana Vivancos, investigadora principal del Grup de Genòmica del Càncer, i Josep Tabernero, director del VHIO i cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUVH), s’expliquen els resultats d’un estudi de cohorts de pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites (CPCNP) metastàtic sotmesos a seqüenciació de l’ADN tumoral circulant (ctDNA) en plasma.

Dirigit per Justin Jee i Bob T. Li, del Memorial Sloan Kettering Cancer Center (Nova York, EUA), es tracta de l’estudi de cohorts prospectiu més gran realitzat fins ara en pacients amb CPCNP el disseny del qual pretenia establir la utilitat del ctDNA com a biomarcador genòmic que serveixi per orientar en la presa de decisions quant al tractament, així com per investigar-ne l’associació i l’impacte en la supervivència. Publicats en la mateixa edició de la revista científica, els resultats no només validen la utilitat clínica de la biòpsia líquida per informar sobre els biomarcadors predictius en el CPCNP, sinó que, a més, suggereixen que la mateixa detecció del ctDNA podria tenir també un valor pronòstic (2).

En el corresponent article a News & Views, Ana Vivancos i Josep Tabernero posen al dia l’escenari clínic actual per a l’aplicació de la biòpsia líquida a la malaltia avançada i com segueix avançant com a recurs valuós per determinar biomarcadors predictius en pacients amb CPNM avançat. En proporcionar un comentari expert sobre les dades reportades per Jee et al.(2), també destaquen el valor potencial de les proves de ctDNA negatiu, així com altres aspectes importants, incloent-hi la categorització dels tumors sense ctDNA i amb ctDNA.

“Cada vegada som més testimonis del potencial de l’anàlisi d’ADNc de la biòpsia líquida a l’oncologia de precisió. Recolzant encara més el valor clínic d’aquest enfocament menys invasiu per al mostreig de teixit tumoral, aquest estudi apunta ara al ctADN com un nou indicador pronòstic”, afirma Ana Vivancos, coautora d’aquest News & Views.

“L’anàlisi d’ADNc basada en la sang per a les proves de predicció i el pronòstic en pacients amb malaltia avançada s’està mostrant realment prometedor. Tot i que els resultats d’aquest estudi representen un pas important per determinar la influència del ctADN a la supervivència global, seran més estudis per establir el seu veritable valor pronòstic en pacients amb CPNM avançat o recurrent”, afegeix el coautor Josep Tabernero, cap del Departament d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i director del VHIO.

Assenyalant les adreces futures de la biòpsia líquida, els nostres coautors acaben amb una llista de preguntes importants que hauran de ser abordades mitjançant l’avenç dels coneixements sobre els mecanismes clínics i biològics subjacents a la dinàmica del ctDNA.

 

Bibliografia:

 

1) Vivancos A, Tabernero J. Circulating tumor DNA as a novel prognostic indicator. Nat Med. 2022 Nov 10. doi: 10.1038/s41591-022-02068-8. Epub ahead of print. PMID: 36357679.

2) Jee J, Lebow ES, Yeh R, Das JP, Namakydoust A, Paik PK, Chaft JE, Jayakumaran G, Rose Brannon A, Benayed R, Zehir A, Donoghue M, Schultz N, Chakravarty D, Kundra R, Madupuri R, Murciano-Goroff YR, Tu HY, Xu CR, Martinez A, Wilhelm C, Galle J, Daly B, Yu HA, Offin M, Hellmann MD, Lito P, Arbour KC, Zauderer MG, Kris MG, Ng KK, Eng J, Preeshagul I, Victoria Lai W, Fiore JJ, Iqbal A, Molena D, Rocco G, Park BJ, Lim LP, Li M, Tong-Li C, De Silva M, Chan DL, Diakos CI, Itchins M, Clarke S, Pavlakis N, Lee A, Rekhtman N, Chang J, Travis WD, Riely GJ, Solit DB, Gonen M, Rusch VW, Rimner A, Gomez D, Drilon A, Scher HI, Shah SP, Berger MF, Arcila ME, Ladanyi M, Levine RL, Shen R, Razavi P, Reis-Filho JS, Jones DR, Rudin CM, Isbell JM, Li BT. Overall survival with circulating tumor DNA-guided therapy in advanced non-small-cell lung cancer. Nat Med. 2022 Nov 10. doi: 10.1038/s41591-022-02047-z. Epub ahead of print. PMID: 36357680.

Related Posts