Una guia de pràctica clínica d’ESMO per al càncer d’endometri proposa un nou algorisme terapèutic basat en la classificació molecular

Dra. Ana Oaknin

La Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO per les sigles en anglès) acaba de publicar una guia de pràctica clínica per al càncer d’endometri a Annals of Oncology. La Dra. Ana Oaknin, cap del Grup de Neoplàsies Ginecològiques del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i cap del Programa de Tumors Ginecològics de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, és la primera autora d’aquesta guia i s’ha encarregat de coordinar-la com a part del comitè de l’ESMO designat a aquest efecte.

«Aquesta guia de pràctica clínica proporciona recomanacions clau per al maneig del càncer d’endometri. La guia cobreix des del diagnòstic clínic i patològic fins a l’estadificació de la malaltia, l’avaluació del risc, el tractament i el seguiment de les pacients. Tot això basat en les darreres recerques i publicacions que hi ha hagut en aquest camp, amb una sòlida base científica que permeti als professionals tenir tota la informació necessària per a una millor presa de decisions i avançar en el tractament personalitzat d’aquestes pacients», ha explicat la mateixa Dra. Ana Oaknin, destacant com per a la redacció s’ha tingut en compte l’opinió d’experts de diferents institucions d’Europa, els Estats Units i Amèrica del Sud.

En aquesta guia, a més, es proporcionen algorismes per al tractament i el maneig de les pacients segons grups de risc i per a la malaltia tant en estadis inicials com quan és recurrent o metastàtica. Un punt en què la guia posa un focus especial és com els darrers anys s’ha modificat la tradicional classificació d’aquests tumors. «La classificació basada exclusivament en les característiques clinicopatològiques no facilitava la implementació de la medicina de precisió, cosa particularment problemàtica per a futurs assaigs clínics amb enfocaments específics que exigiran la inclusió de càncers amb característiques moleculars similars», explica la Dra. Ana Oaknin, que assenyala que a la guia es proposa una nova estratificació del càncer d’endometri basada en la combinació de característiques clinicopatològiques i característiques moleculars.

Quant al càncer d’endometri i úter

El càncer d’endometri ocupa el setè lloc entre tots els càncers femenins a escala mundial. La majoria dels casos tenen lloc entre els 65 i els 75 anys, i és una malaltia associada fonamentalment a l’envelliment. A Europa, el càncer d’úter ocupa el quart lloc entre les neoplàsies femenines, amb una incidència que varia entre els 12,9 i els 20,2 casos per cada 100.000 habitants i una taxa de mortalitat baixa, entre el 2 i el 2,7 per cada 100.000 habitants. Aquesta discrepància es deu al fet que el 80% dels càncers d’endometri estan confinats a l’úter en el moment del diagnòstic i es presenten amb sagnat postmenopàusic, un fet que condueix a una detecció primerenca.

Alguns factors de risc per al càncer d’endometri són l’índex de massa corporal, la hipertensió, la hiperinsulinèmia i l’exposició perllongada a estrògens sense oposició, sovint relacionats amb la nul·liparitat i la infertilitat associada amb la síndrome d’ovari poliquístic o l’ús de tamoxifè.

Les taxes de mortalitat d’aquest tipus de càncer han augmentat un 1,9% anual de mitjana. Això s’atribueix principalment a l’augment de la incidència de l’obesitat. Encara que més del 90% dels càncers d’endometri són esporàdics, n’hi ha entre un 5 i un 10% que són hereditaris, generalment com a part de la síndrome de càncer colorectal hereditari sense poliposi o síndrome de Lynch. Les dones amb aquesta síndrome tenen un risc deu vegades més alt de desenvolupar càncer d’endometri, així com un risc més alt de càncer de còlon i d’ovari. Aquests tumors solen presentar una inestabilitat dels microsatèl·lits i tendeixen a ocórrer a una edat més primerenca.

Referència:

Oaknin, T. J. Bosse, C. L. Creutzberg, G. Giornelli, P. Harter, F. Joly, D. Lorusso, C. Marth, V. Makker, M. R. Mirza, J. A. Ledermann & N. Colombo, on behalf of the ESMO Guidelines Committee*. “Endometrial cancer: ESMO Clinical Practice Guideline for diagnosis, treatment and follow-up”. Annals of Oncology. June 08, 2022. DOI: https://doi.org/10.1016/j.annonc.2022.05.009

 

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.