Dos assajos liderats des de Vall d’Hebron avancen en l’ús de la immunoteràpia en càncer ginecològic

Dra. Ana Oaknin
  • L’estudi de fase III EMPOWER-Cervical 1 ha demostrat que cemiplimab, un inhibidor del punt de control, té una eficàcia superior a l’ús de la quimioteràpia. Aquest fàrmac redueix fins a un 35% el risc de mort en pacients amb càncer de cèrvix metastàtic que havien progressat després d’una primera línia de tractament amb quimioteràpia.
  • Per la seva banda, l’estudi CHECKMATE 358 és el primer en què es fa servir la immunoteràpia sense quimioteràpia com a primera línia de tractament en pacients amb càncer de cèrvix recurrent o metastàtic amb uns resultats prometedors.
  • La Dra. Ana Oaknin, cap del Grup de Neoplàsies Ginecològiques del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia i cap del Programa de Tumors Ginecològics de l’Hospital Vall d’Hebron, que formen part del Campus Vall d’Hebron, ha estat qui ha dirigit ambdós estudis els principals resultats dels quals s’han presentat durant el congrés anual de l’ESMO.

Durant els darrers anys la immunoteràpia ha centrat l’interès de la recerca en el tractament del càncer. Després d’uns primers resultats prometedors, l’avenç en aquests estudis demostra que l’optimisme generat estava més que justificat. Així, al congrés anual de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO), que s’està celebrant a París entre el 9 i el 13 de setembre, s’han presentat noves dades que demostren com la immunoteràpia pot suposar una veritable alternativa a la quimioteràpia en alguns tipus de càncer.

En concret, a la cita de París s’ha pogut veure com l’ús de la immunoteràpia millorava notablement els resultats en el càncer ginecològic. Dos estudis presentats en aquesta línia estaven liderats per la Dra. Ana Oaknin, cap del Grup de Neoplàsies Ginecològiques del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i cap del Programa de Tumors Ginecològics de l’Hospital Vall d’Hebron, que formen part del Campus Vall d’Hebron.

Millora de la supervivència general amb cemiplimab

Les pacients de càncer de cèrvix o coll uterí recurrent o metastàtic que han progressat després d’una primera línia de tractament amb quimioteràpia es troben òrfenes d’alternatives terapèutiques. Davant d’aquesta necessitat es va plantejar la possibilitat d’utilitzar cemiplimab, un anticòs monoclonal dirigit al receptor del punt de control immunològic PD-1 en els limfòcits T. D’aquesta manera es va posar en marxa l’estudi EMPOWER-Cervical 1, l’estudi aleatoritzat de fase III més gran després de la progressió a primera línia de tractament, que s’ha dut a terme amb pacients amb càncer de coll uterí recurrent o metastàtic amb carcinoma de cèl·lules escamoses o adenocarcinoma.

Després de publicar les dades prèvies de l’estudi a New England Journal of Medicine[1], ara al congrés d’ESMO s’han presentat les dades finals de supervivència general[2]. «Aquestes dades demostren que el cemiplimab té una eficàcia superior a la quimioteràpia, ja que redueix fins a un 35% el risc de mort en pacients amb càncer de cèrvix metastàtic que havien progressat després d’una primera línia de tractament amb quimioteràpia. Aquests resultats obren la porta a l’aprovació d’aquest fàrmac per a una població de pacients joves, amb una mitjana d’edat de 50 anys, que fins ara no tenien cap alternativa terapèutica efectiva després de la quimioteràpia de primera línia», explica la Dra. Ana Oaknin.

A l’assaig EMPOWER-Cervical 1 hi han participat 608 pacients estratificades segons la seva histologia en carcinomes de cèl·lules escamoses o adenocarcinoma. Es van dividir les pacients en dos grups: el primer va rebre el tractament amb cemiplimab i el segon un agent de quimioteràpia. La mitjana de seguiment del tractament va ser de 30,2 mesos, i va oferir dades molt importants sobre la supervivència general.

D’aquesta manera es va poder veure que el cemiplimab millorava de manera general la supervivència general reduint el risc de mort un 35%. En les pacients amb carcinomes de cèl·lules escamoses aquesta reducció era d’un 31% mentre que en les pacients amb adenocarcinomes s’aconseguia el 45% de reducció. «També és important destacar que aquesta millora de la supervivència davant de la quimioteràpia s’aconseguia independentment del grau d’expressió de PD-L1, cosa que justifica un canvi en la pràctica clínica d’aquestes pacients», afegeix la Dra. Ana Oaknin.

El càncer de coll uterí és la quarta causa principal de mort per càncer en dones a tot el món i es diagnostica amb més freqüència en dones d’entre 35 i 44 anys. Gairebé tots els casos són causats per la infecció pel virus del papil·loma humà (VPH), i aproximadament el 80% es classifiquen com a carcinomes de cèl·lules escamoses –que sorgeixen de les cèl·lules que recobreixen la part inferior del coll uterí– i la resta en gran part adenocarcinomes –que sorgeixen de les cèl·lules glandulars a la part superior del coll uterí. El càncer de coll uterí sovint és curable quan es detecta en estadis primerencs i es pot tractar amb eficàcia, però les opcions de tractament són més limitades en etapes avançades. S’estima que cada any es diagnostiquen aproximadament 570.000 dones amb càncer de coll uterí a tot el món.

Primer estudi d’immunoteràpia sola a primera línia

Els bons resultats aconseguits per la immunoteràpia en les pacients de càncer de cèrvix recurrent o metastàtic que havien progressat a una primera línia de tractament amb quimioteràpia van servir de base per plantejar-ne el possible ús en fases més primerenques. D’aquesta manera es va plantejar l’estudi CHECKMATE 358[3], liderat per la Dra. Ana Oaknin, en què per primera vegada es va voler comprovar l’eficàcia d’un règim d’immunoteràpia sense quimioteràpia com a primera línia de tractament en aquestes pacients.

«És el primer estudi d’aquest tipus. Fins ara, en altres estudis, s’havia fet servir la immunoteràpia en combinació amb la quimioteràpia com a primer tractament. Els resultats aconseguits en aquest nou assaig són prometedors i justifiquen que es duguin a terme noves recerques que aprofundeixin en aquesta línia», apunta la Dra. Oaknin.

Actualment ja hi ha tractaments basats en fàrmacs anti-PD-1 en pacients que expressen PD-L1. Tot i això, les taxes de resposta objectiva en estudis que feien servir un únic agent d’immunoteràpia no havien aconseguit superar el 15%. Per aquest motiu, a l’estudi CHECKMATE 358 es va plantejar la possibilitat d’una combinació de nivolumab, un anticòs monoclonal que bloqueja PD-1, i ipilimumab, un anticòs que bloqueja CTLA-4 i estimula la resposta immunitària. En total hi van participar 176 pacients que es van dividir en tres cohorts. Una va rebre el tractament en monoteràpia de nivolumab i les altres dues diferents combinacions de nivolumab i ipilimumab.

«Les dades obtingudes demostren que un règim combinat d´immunoteràpia amb nivolumab i ipilimumab sense quimioteràpia pot aconseguir una regressió del tumor duradora amb una toxicitat significant però manejable, independentment de l´estatus de PD-L1 en les pacients», explica per acabar la Dra. Oaknin.

Referències:

[1] Tewari KS, Monk BJ, Vergote I, Miller A, de Melo AC, Kim HS, Kim YM, Lisyanskaya A, Samouëlian V, Lorusso D, Damian F, Chang CL, Gotovkin EA, Takahashi S, Ramone D, Pikiel J, Maćkowiak-Matejczyk B, Guerra Alía EM, Colombo N, Makarova Y, Rischin D, Lheureux S, Hasegawa K, Fujiwara K, Li J, Jamil S, Jankovic V, Chen CI, Seebach F, Weinreich DM, Yancopoulos GD, Lowy I, Mathias M, Fury MG, Oaknin A; Investigators for GOG Protocol 3016 and ENGOT Protocol En-Cx9. Survival with Cemiplimab in Recurrent Cervical Cancer. N Engl J Med. 10 feb 2022; 386(6):544-555. https://doi.org/10.1056/NEJMoa2112187

[2] Oaknin A, Monk BJ, Polastro L, Cristina de Melo A, Kim HS, Kim YM, Lisyanskaya AS, Samouëlian Lorusso VD, Damian FB, Chang C, Takahashi S, Ramone D, Maćkowiak-Matejczyk B, Li J, Jamil S, Mathias MD, Fury MG, Tewari KS. Phase III EMPOWER-Cervical 1/GOG-3016/ENGOT-cx9 trial of cemiplimab in recurrent or metastatic (R/M) cervical cancer: Long-term survival analysis. Annals of Oncology (2022) 33 (suppl_7): S235-S282. https://doi.org/10.1016/annonc/annonc1054

Detalls de la sessió al Congrés 2022 d’ESMO

Mini Oral session 1: Gynaecological cancers

Data: Dissabte, 10 de setembre
Hora: 08:30 – 10:00

519MO – Phase III EMPOWER-Cervical 1/GOG-3016/ENGOT-cx9 trial of cemiplimab in recurrent or metastatic (R/M) cervical cancer: Long-term survival analysis

Presenta: Ana Oaknin (Barcelona, España)
Hora de presentació: 08:30 – 08:35

[3] Oaknin A, Moore KN, Meyer T, González JL, Devriese L, Amin A, Lao CD, Boni V, Sharfman WH, Park JC, Tahara M, Topalian SL, Magallanes Maciel ME, Molina Alavez A, Khan A, Copigneaux C, Lee M, Garnett-Benson C, Wang X, Naumann RW. Safety and efficacy of nivolumab (NIVO) ± ipilimumab (IPI) in patients (pts) with recurrent/metastatic cervical cancer (R/M Cx Ca) in checkmate 358. Annals of Oncology (2022) 33 (suppl_7): S235-S282. https://doi.org/10.1016/annonc/annonc1054

Detalls de la sessió al Congrés 2022 de ESMO

Mini Oral session 1: Gynaecological cancers

Data: Dissabet, 10 de setembre
Hora: 08:30 – 10:00

520MO – Safety and efficacy of nivolumab (NIVO) ± ipilimumab (IPI) in patients (pts) with recurrent/metastatic cervical cancer (R/M Cx Ca) in checkmate 358

Presenta: Ana Oaknin (Barcelona, España)
Hora de presentació: 08:40 – 08:45

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.