Desenvolupen una nova eina de biòpsia líquida que augmenta en un 30% la sensibilitat de detecció de l’ADN tumoral en plasma

RodrigoToledoGM1__
  • La biòpsia líquida és una proba no invasiva que permet detectar en sang l’ADN tumoral circulant (ADNct) alliberat pel tumor. Les característiques moleculars d’aquest material ofereixen informació rellevant en la pressa de decisions clíniques.
  • Una de las limitacions de la biòpsia líquida és la baixa sensibilitat de les tècniques actuals en els tipus de tumors que no alliberen suficient quantitat d’ADN al torrent sanguini com per ser detectada, entre ells trobem el càncer de pàncrees.
  • Un estudi publicat a la revista Genome Medicine descriu el desenvolupament d’una nova tècnica de biòpsia líquida anomenada ACT-Discover que incorpora l’anàlisi integral de la mostra, amb dades de l’ADN germinal l’ADN tumoral, i que permet detectar l’ADNct en un 30% més de pacients amb càncer de pàncrees.

Investigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO), que forma part del Campus Vall d’Hebron, en col·laboració amb investigadors del Cancer Research UK Lung Cancer Centre of Excellence de Londres (Regne Unit) i del Weill Cornell Medicine de Nova York (EUA) han desenvolupat la tècnica ACT-Discover, una eina d’anàlisi de biòpsia líquida un 30% més sensible que les tècniques actuals per a pacients amb càncer de pàncrees avançat.

La biòpsia líquida és una prova no invasiva que es basa a analitzar una mostra de sang, orina o altre líquid corporal amb l’objectiu de trobar fraccions d’ADN de les cèl·lules tumorals que circulen en aquests líquids corporals, el que es coneix com l’ADN tumoral circulant (ADNct).

“L’anàlisi de l’ADNct abans del tractament i de manera seriada durant el transcurs de la malaltia ens permet conèixer els canvis genètics o moleculars que tenen lloc al tumor i comprendre  millor la seva evolució” explica el Dr. Rodrigo Toledo, cap del Grup de Biomarcadors i Dinàmica Clonal del VHIO i coordinador del grup de treball de biòpsia líquida de la xarxa espanyola d’estudis de càncer CIBERONC.

“Podem veure si el tumor té mutacions que el fan sensible a fàrmacs específics, o si adquireixen mutacions de resistència als tractaments, si es tornen més agressius… En definitiva, la biòpsia líquida pot proporcionar informació rellevant a l’hora de prendre decisions clíniques. Tot i això, també presenta limitacions”, assegura el Dr. Toledo.

“Una d’elles és que alguns tumors alliberen una quantitat d’ADNct al torrent sanguini insuficient per ser detectada per les tècniques actuals. Els pacients amb aquests tumors tenen actualment menys probabilitat de beneficiar-se’n de la informació que s’obté amb aquestes tècniques” comenta Ana Belen Moreno, investigadora del laboratori del Dr. Toledo.

Biòpsia líquida i càncer de pàncrees

El càncer de pàncrees és la setena causa més comuna de mort relacionada amb el càncer a tot el món. Tot i l’augment de la incidència d’aquesta malaltia, no tenim tractaments efectius i el pronòstic dels pacients amb càncer de pàncrees continua sent excepcionalment dolent, amb aproximadament el 70% dels pacients, que moren en el termini d’un any des del diagnòstic.

“Per tant, hi ha una necessitat urgent de caracteritzar les vulnerabilitats i dependències evolutives que podrien representar dianes terapèutiques en aquesta malaltia” informa Dra. Teresa Macarulla, oncòloga mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap de grup del Grup de Tumors Gastrointestinals i Endocrins i del Grup de Recerca Translacional del Càncer Gastrointestinal No Colorectal del VHIO.

“En aquest context” afirma Toledo “el nostre objectiu era buscar una tècnica de biòpsia líquida més sensible, capaç de detectar quantitats d’ADNct a la sang que fins ara eren indetectables i analitzar les característiques moleculars i genòmiques del tumor al llarg del temps per conèixer la seva evolució”.

A l’estudi que es publica a la revista Genome Medicine els investigadors han desenvolupat una nova eina de biòpsia líquida anomenada ACT-Discover que integra l’anàlisi del plasma incorporant també l’ADN de cèl·lules germinals del pacient i de l’ADN tumoral obtingut bé per biòpsia tumoral del pacient o a través de models derivats del tumor del pacient (coneguts com a xenografts, o models Avatar).

En una cohort de 24 pacients amb càncer de pàncrees avançat, els investigadors han fet servir la tècnica ACT-Discover per estudiar l’evolució del càncer de pàncrees. A partir d’aquest enfocament, han comprovat que aquesta nova anàlisi integral de la biòpsia líquida és capaç de detectar l’ADNct en un 30% més de pacients amb càncer de pàncrees que la tècnica de biòpsia líquida convencional.

“En col·laboració amb el grup computacional de l’investigador Nicholas McGranahan del CRUK i UCL a Londres, hem desenvolupat una eina bioinformàtica que ens permetrà detectar i analitzar l’ADN tumoral en càncer de pàncrees i altres tipus de tumors que alliberen poc ADN al torrent sanguini” explica el Dr. Toledo.

Cap a la medicina de precisió

Un dels objectius en investigació oncològica és poder oferir tractaments específics segons les característiques genòmiques del tumor. “Poder accedir a la informació genòmica del tumor d’una forma no invasiva i amb la possibilitat de fer-ho de manera seriada durant el transcurs de la malaltia” diu el Dr. Manuel Hidalgo, cap de la divisió d’hematologia i oncologia mèdica a Weill Cornell Medicine i del NewYork-Presbyterian Hospital “ens permetrà obtenir més informació de valor per utilitzar-la en tractaments basats en la medicina de precisió en pacients amb càncer”.

Respecte a l’estudi de l’evolució del càncer de pàncrees a través d’aquesta nova eina de biòpsia líquida, “els resultats revelen una heterogeneïtat intratumoral del càncer de pàncrees que podria tenir implicacions científiques i clíniques importants, el que obre la porta a seguir investigant en aquesta línia” conclou el Dr. Rodrigo Toledo.

Referència

Ariana Huebner, James RM Black, Francesca Sarno, Roberto Pazo, Ignacio Juez, Laura Medina, Rocio Garcia-Carbonero, Carmen Guillén, Jaime Feliú, Carolina Alonso, Carlota Arenillas Lallana, Ana Belen Moreno Cardenas, Helena Verdaguer, Maria Teresa Macarulla, Manuel Hidalgo, Nicholas McGranahan and Rodrigo A Toledo. ACT-Discover: a ctDNA-based, haplotype-aware approach that identifies subclonal copy-number alterations in pancreatic cancer evolution. https://genomemedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13073-023-01171-w

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.