La UITM-CaixaResearch de VHIO presenta a l’ASCO avenços en el desenvolupament de nous fàrmacs

21_05_07_Investigacion_VHIO_01-2
  • La Dra. Elena Garralda, directora de la UITM-CaixaResearch, presentarà els resultats d’un assaig de fase 1 que se centra en la seguretat i l’eficàcia d’un nou agent d’immunoteràpia, SOT101.
  • La Dra. Elena Garralda i la Dra. Irene Braña, investigadora de la UITM-CaixaResearch, han tingut un paper destacat ja que han estat seleccionades com a discussores en diferents sessions sobre nous anticossos biespecífics i nous fàrmacs, respectivament. Un reconeixement al seu paper com a veus expertes en aquest camp.
  • Per la seva banda, el Dr. Omar Saavedra també presenta dues comunicacions per explicar el disseny i la justificació dels primers assajos clínics en pacients humans amb AFM24, un anticòs biespecífic capaç de millorar la resposta immunitària.

Barcelona, ​​05 de juny del 2022– La Unitat de Recerca de Teràpia Molecular (UITM)-CaixaResearch té un paper destacat en el desenvolupament de nous fàrmacs. Durant el Congrés Anual de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO), que ha tingut lloc a Chicago del 3 al 7 de juny, investigadors de la UITM-CaixaResearch han presentat alguns avenços aconseguits recentment que plantegen el desenvolupament de noves opcions terapèutiques.

SOT101, un nou agent d’immunoteràpia

Els investigadors de la UITM-CaixaResearch han arribat a presentar fins a 15 estudis en aquesta edició. En una de les més destacades, la Dra. Elena Garralda ha detallat els resultats inicials de l’estudi clínic de fase 1/1B AURELIO-03, que se centra en la seguretat i l’eficàcia d’un nou agent d’immunoteràpia, SOT101.

Es tracta d’un fàrmac A base DE la modificació de la proteïna interleucina 15, que estimula els glòbuls blancs perquè destrueixin les cèl·lules tumorals. Aquest nou fàrmac s’enfoca a tumors de pell i ronyons, i és un fàrmac prometedor que combina bé amb fàrmacs oncològics establerts. «En aquest assaig a més de provar-se com a monoteràpia també s’ha fet en combinació amb pembrolizumab; es va plantejar la hipòtesi d’un possible efecte sinèrgic de SOT101 i un anticòs anti-PD1, ja que això s’havia validat en diversos models de ratolins amb tumors i es va veure que induïa una resposta de memòria protectora», explica la Dra. Elena Garralda.

SOT101 funciona estimulant el sistema immunològic en activar els glòbuls blancs, que després maten les cèl·lules tumorals, principalment els limfòcits T o cèl·lules NK. L’estudi va mostrar que la combinació de SOT101 i pembrolizumab va ser beneficiosa al 63% pacients, inclosos els que no van prendre inhibidors de punts de control immunitari prèviament. «Els pacients que no tenen altres opcions de tractament podrien beneficiar-se de la seva capacitat per enfortir la resposta immunitària innata i adaptativa del cos al càncer en el futur», afegeix la Dra. Garralda, que comenta com les dades de seguretat van mostrar que la combinació era ben tolerada i que la majoria de les reaccions adverses no van ser greus. Segons els resultats de l’estudi, també es va determinar la dosi recomanada per al proper estudi clínic de fase 2.

Líders d’opinió en el desenvolupament de fàrmacs nous

Els investigadors i les investigadores de la UITM-CaixaResearch també han tingut un paper en aquest congrés de l’ASCO com a discussors de diferents sessions. D’aquesta manera, la Dra. Elena Garralda ha estat la discussora en un simposi clínic per parlar sobre els nous anticossos biespecífics i les oportunitats que genera, i la Dra. Irene Braña d’una sessió oral sobre nous fàrmacs. «En concret ha estat una sessió que ha servit per posar en context noves teràpies dirigides a dianes que prèviament es consideraven impossibles de tractar, com TP53 i PPAR-alfa», explica la Dra. Irene Braña, que ressalta que aquest paper de discussores que han tingut no deixa de ser un reconeixement que des del Comitè Científic del congrés al seu paper com a veus expertes en el desenvolupament de nous fàrmacs.

AFM24, un anticòs biespecífic

El Dr. Omar Saavedra, investigador de la UITM-CaixaResearch, també va presentar dos nous estudis que avaluen el paper d’AFM24, un anticòs biespecífic –és a dir, que té la capacitat d’unir-se a dos antígens diferents. Es tracta d’un anticòs tetravalent amb dos punts específics d’unió per a EGFR i dos d’específics per a CD16A, un receptor expressat per cèl·lules assassines naturals o NK i macròfags. «El mode d’acció d’AFM24 no és inhibir la senyalització d’EGFR, que es troba sobreexpressada a les cèl·lules tumorals, sinó redirigir les cèl·lules NK i els macròfags a les cèl·lules tumorals que expressen EGFR per induir la citotoxicitat i la fagocitosi cel·lular», explica el Dr. Saavedra.

Els estudis preclínics van mostrar que aquest nou anticòs induïa l’eliminació de línies de cèl·lules tumorals que expressaven EGFR i tenien una activitat independent del nivell d’expressió de la superfície cel·lular d’aquest receptor. D’aquesta manera, es pot fer servir AFM24 per aprofitar la immunitat innata dels pacients per redirigir i activar les cèl·lules immunitàries, superant la resistència a les teràpies actuals i oferint un perfil de seguretat favorable. «Ara estem fent els primers assajos amb pacients humans per avaluar la seguretat, la tolerabilitat, la farmacocinètica i l’eficàcia d’aquest nou fàrmac», afegeix el Dr. Omar Saavedra.

Un dels assajos es durà a terme amb pacients amb càncers sòlids avançats i un altre servirà per comprovar si l’ús d’AFM24 en aquests pacients que expressen EGFR millora amb la combinació d’atezolizumab, un anticòs anti-PDL-1, ja que s’ha demostrat que la seva activitat com a inhibidor del punt de control immunitari millora l’activitat anticancerosa de la immunitat adaptativa d’un pacient.

Referències:

  1. Elena Garralda, Aung Naing, Vladimir Galvao, Patricia LoRusso, Peter Grell, Philippe A. Cassier, Carlos A. Gomez-Roca, Iphigenie Korakis, David Bechard, Lenka Palova Jelinkova, Irena Adkins, Sascha Tillmanns, Joachim Kiemle-Kallee, Aurelien Marabelle, Stephane Champiat. “Interim safety and efficacy results from AURELIO-03: A phase 1 dose escalation study of the IL-2/IL-15 receptor βγ superagonist SOT101 as a single agent and in combination with pembrolizumab in patients with advanced solid tumors”. ASCO Annual Meeting. 2022. https://meetinglibrary.asco.org/record/207281/abstract
  2. Omar Saavedra Santa Gadea, Elena Garralda, Juanita S. Lopez, Mark M. Awad, Jacob S. Thomas, Crescens D. Tiu, Daniela Morales-Espinosa, Christa Raab, Bettina Rehbein, Gabriele Hintzen, Kerstin Pietzko, Paulien Ravenstijn, Michael Emig, Anthony B. El-Khoueiry. “A phase 1/2a open label, multicenter study to assess the safety, tolerability, pharmacokinetics, and efficacy of AFM24 in patients with advanced solid cancers: Study design and rationale”. ASCO Annual Meeting. 2022. https://meetinglibrary.asco.org/record/213282/abstract
  3. Omar Saavedra Santa Gadea, Eric Christenson, Anthony B. El-Khoueiry, Andres Cervantes, Christa Raab, Ulrike Gaertner, Kerstin Pietzko, Gabriele Hintzen, Paulien Ravenstijn, Daniela Morales-Espinosa, Juanita S. Lopez. “AFM24 in combination with atezolizumab in patients with advanced EGFR-expressing solid tumors: Phase 1/2a study design and rationale”. ASCO Annual Meeting. 2022. https://meetinglibrary.asco.org/record/213509/abstract