IMpower010: l’anàlisi provisional preespecificada de la supervivència general reforça el suport al tractament adjuvant atezolizumab en el CPCNP extirpat en fase precoç

WCLC2022
  • La primera anàlisi provisional preespecificada de les dades de supervivència general de la fase III de l’assaig IMpower010 mostra una tendència que afavoreix la immunoteràpia adjuvant atezolizumab més que no pas les millors cures pal·liatives en pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites (CPCNP) en fase II-IIIA extirpat amb expressió de PD-L1 del tumor d’un 1 % com a mínim.

 

  • Presentat in situ per Enriqueta Felip del VHIO aquesta setmana al Congrés Internacional de Càncer de Pulmó 2022, els resultats d’aquesta anàlisi inicial de la supervivència general no han mostrat, però, el mateix potencial prometedor de l’atezolizumab en tota la població aleatoritzada en fase II-IIIA o amb intenció de tractar.
  • El nivell més alt de millora de la supervivència general s’ha observat en pacients amb la malaltia en fase II-IIA amb expressió de PD-L1 del tumor del 50 % o més.

 

Presentat in situ aquesta setmana al Congrés Internacional de Càncer de Pulmó 2022 de l’Associació Internacional per a l’Estudi del Càncer de Pulmó (IASLC) (celebrat a Viena, Àustria, del 6 al 9 d’agost), els resultats de l’anàlisi provisional de les dades de supervivència(1) de l’estudi pivotal en fase III IMpower010 apunten més aviat a la immunoteràpia adjuvant amb atezolizumab més que no pas a les millors cures pal·liatives en el cas d’alguns pacients amb càncer de pulmó de cèl·lules no petites (CPCNP) en fase precoç amb PD-L1 positiu després d’extirpació i quimioteràpia basada en platí.

IMpower010 es va dissenyar per avaluar el perfil d’eficàcia i seguretat de l’inhibidor de punts de control immunitari (ICI) atezolizumab com a tractament adjuvant en pacients amb CPCNP d’alt risc extirpat en fase precoç. En aquest estudi codirigit per Enriqueta Felip del VHIO i Heather A. Wakelee de la Stanford University School of Medicine/Stanford Cancer Institute (Califòrnia, EUA), les investigadores havien indicat prèviament que el tractament amb atezolizumab apuntava, en comparar-lo amb les millores cures pal·liatives, a una millora en la supervivència sense malaltia estadísticament significativa en pacients de CPCNP en fase II-IIIA, amb una millora encara més gran observada en el subgrup amb PD-L1-positiu(2).

Arran d’aquestes constatacions, atezolizumab s’ha aprovat com a tractament adjuvant després d’extirpació completa i quimioteràpia basada en platí en pacients amb la malaltia en fase II-IIIA i expressió de PD-L1 del tumor de com a mínim un 1 % als Estats Units, la Xina i altres països, i en pacients amb expressió de PD-L1 del 50 % o més a la Unió Europea (menys EGFR/ALK+) i altres països.

“Aquestes primeres dades no només van obrir una via de tractament nova per a alguns d’aquests pacients, sinó que van aportar llum sobre l’avaluació de l’eficàcia de la immunoteràpia en un context de fase precoç abans del progrés de la malaltia, a més a més de prevenir potencialment la recurrència de la malaltia”, comenta Enriqueta Felip, primera autora d’aquest estudi i investigadora principal del Grup de Tumors Toràcics i Càncer de Cap i Coll del VHIO.

A partir d’una anàlisi posterior dels subgrups(3), que suggereix poca heterogeneïtat en l’eficàcia de l’atezolizumab entre els expressors de PD-L1 alt, Enriqueta Felip ha presentat els resultats de l’anàlisi provisional actual de la supervivència general i la seguretat d’aquesta immunoteràpia en comparació amb les millors cures pal·liatives durant un simpòsium presidencial aquesta setmana al Congrés Internacional de Càncer de Pulmó(1).

“El principal criteri de valoració secundari de la supervivència general no era prou madur a l’anàlisi provisional de la supervivència sense malaltia. Ara hem avaluat la supervivència general i la seguretat amb 13 mesos més de seguiment. Tot i que aquestes dades encara no són prou madures en el cas de la població amb intenció de tractar, tenen interès clínic en el context curatiu”, assenyala el coautor Álex Martínez, investigador clínic i oncòleg del grup i l’equip de recerca d’Enriqueta Felip al VHIO de l’Hospital Vall d’Hebron.

En la data de tall (el 18 d’abril de 2022), el seguiment de la mediana era de 45 mesos i es va observar una tendència de supervivència general que afavoria l’atezolizumab més que no pas les millors cures pal·liatives en els pacients amb CPCNP en fase II-IIIA amb expressió de PD-L1 del tumor de com a mínim un 1 %.

Els resultats també mostren una millora significativa en la població amb expressió de PD-L1 del 50 % o més, i es va advertir una millor supervivència general entre la majoria dels subgrups. Les dades aportades també donen suport al perfil de risc-benefici assenyalat anteriorment i contribueixen a l’evidència cada cop més gran aportada per IMpower010 que es pugui recórrer a la immunoteràpia en el cas de pacients amb malaltia no metastàtica en aquest context.

“Cal un seguiment a més llarg termini i anàlisis de la supervivència sense malaltia i la supervivència general, però fins i tot a les primeres anàlisis, hem observat una tendència de supervivència general que afavoreix l’atezolizumab en la població en les fases II a IIIA amb expressió de PD-L1 de cèl·lules tumorals de l’1 % o més, i el nivell més alt de millora de la supervivència general en pacients amb expressió de PD-L1 del tumor del 50 % o més”, conclou Enriqueta Felip, cap de la Unitat de Càncer Toràcic de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron – HUVH (Vall d’Hebron Barcelona Hospital Campus) i presidenta de la Societat Espanyola d’Oncologia Mèdica (SEOM).

A més a més, durant el Congrés Internacional de Càncer de Pulmó 2022 d’aquesta setmana, el canal d’oncologia ecancer va interpel·lar sobre el terreny Enriqueta Felip del VHIO per comentar aquests resultats. Per obtenir-ne més informació, us convidem a veure aquesta entrevista a l’experta aquí:


 

 

 

 

 

 

 

 

###

Bibliografia:

 

1-PL03.09: IMpower010: Overall Survival Interim Analysis of a Phase III Study of Atezolizumab vs Best Supportive Care in Resected NSCLC. Enriqueta Felip; Nasser Altorki; Eric Vallieres; Ihor O. Vynnychenko; Andrey Akopov; Alex Martinez-Marti; Antonio Chella; Igor Bondarenko; Shunichi Sugawara; Yun Fan; Hirotsugu Kenmotsu; Yuh-Min Chen; Yu Deng; Meilin Huang; Virginia McNally; Elizabeth Bennett; Barbara J. Gitlitz; Caicun Zhou; Heather A. Wakelee.

 

Plenary 3: Presidential Symposium – Top Rated Abstracts, Monday 08 August. International Association for the Study of Lung Cancer’s (IASLC) 2022 World Conference on Lung Cancer, 06-09 August (Vienna, Austria).

 

2- Felip, E.; Altorki, N.; Zhou, C.; Csőszi, T.; Vynnychenko, I.; Goloborodko, O.; Luft, A.; Akopov, A.; Martinez-Marti, A.; Kenmotsu, H.; Chen, Y. M.; Chella, A.; Sugawara, S.; Voong, D.; Wu, F.; Yi, J.; Deng, Y.; McCleland, M.; Bennett, E.; Gitlitz, B.; Wakelee, H.; IMpower010 Investigators. Adjuvant atezolizumab after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (IMpower010): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial. Lancet. 2021 Oct 9;398(10308):1344-1357.

 

3- 80O – Atezolizumab (atezo) vs best supportive care (BSC) in stage II-IIIA NSCLC with high PD-L1 expression: sub-analysis from the pivotal phase III IMpower010 study. Felip, E.; Altorki, N. K.; Zhou, C.; Vallieres, E. Vynnychenko, I. O.; Akopov, A.; Martinez-Marti, A.; Chella, A.; Bondarenko, I.; Ursol, G.; Levchenko, E.; Kislov, N.; Liersch, R.; Belleli, R.; McNally, V. A.; Bennett, E.; Gitlitz, B. J.; Wakelee, H. Annals of Oncology (2022) 33 (suppl_2): S71-S78.1016/annonc/annonc857.

Related Posts