Dos estudis sobre l’ús d’immunoteràpia en el tractament de pacients amb càncer d’endometri i de coll uterí avançat, temes destacats de Vall d’Hebron a l’ASCO 2022

Dra. Ana Oaknin
  • Noves dades de l’estudi GARNET sobre dostarlimab, un inhibidor de PD-1, en pacients amb càncer d’endometri recurrent o avançat demostren una activitat antitumoral duradora en pacients amb inestabilitat de microsatèl·lits, un canvi que es presenta en determinades cèl·lules canceroses en què el nombre de bases repetides de l’ADN en una seqüència curta i repetida és diferent del nombre que es va heretar. Aquesta alteració es troba sovint en el càncer d’endometri.
  • També es presenten resultats prometedors d’un assaig de fase 1b, l’INTR@PID CERVICAL 046, sobre un fàrmac nou, bintrafusp alfa, més quimioteràpia amb bevacizumab o sense en pacients amb càncer de coll uterí persistent, recurrent o metastàtic o bintrafusp alfa més quimioradioteràpia per a pacients amb càncer de coll uterí localment avançat. Aquest fàrmac, dissenyat per unir-se a dues proteïnes –PD-L1 i TGF-β– que eviten que el sistema immunitari combati amb eficàcia les cèl·lules tumorals, ha assolit una taxa de resposta objectiva del 62 % en les dues cohorts de pacients de l’estudi.

Barcelona, 07 de juny de 2022– La immunoteràpia està implicant una revolució en el tractament del càncer. En aquest enfocament s’aprofita la capacitat del sistema immunitari propi del pacient per combatre les cèl·lules tumorals. Tanmateix, tot i que els resultats que s’estan aconseguint són esperançadors per a alguns tumors, encara queda molta recerca per fer per entendre per què aquests fàrmacs funcionen millor en uns pacients que en d’altres, així com els mecanismes que són subjacents als diferents tumors que els permeten escapar al control del sistema immunitari.

La Dra. Ana Oaknin, cap del Grup de Neoplàsies Ginecològiques del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i cap del Programa de Tumors Ginecològics de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, va presentar en el congrés anual de la Societat Americana d’Oncologia Clínica (ASCO), celebrat del 3 al 7 de juny a Chicago, dos estudis que aprofundien en l’ús de la immunoteràpia en el marc del càncer ginecològic.

Tercera anàlisi de l’estudi GARNET sobre dostarlimab

Dostarlimab, un inhibidor de PD-1, va ser la primera teràpia d’aquest tipus aprovada a Europa per al càncer d’endometri recurrent o avançat. L’Agència Europea de Medicaments (EMA) es va basar en els resultats de l’estudi GARNET, que va incloure una cohort de 140 dones amb càncer d’endometri recurrent o avançat, en qui s’havia identificat una deficiència en el sistema de reparació d’errors de l’ADN (dMMR), que representen fins a un 30 % de totes les pacients amb càncer d’endometri, i en les quals la malaltia havia progressat després d’haver rebut tractament de primera línia amb quimioteràpia basada en platí.

Ara, en aquest congrés de l’ASCO, la Dra. Ana Oaknin ha presentat dades noves d’aquest estudi, que representa la tercera anàlisi que se’n fa. Concretament, s’han detallat les dades de dues cohorts d’expansió de l’assaig GARNET. “Aquestes cohorts d’expansió pretenien comprovar si la inestabilitat de microsatèl·lits, un canvi que es presenta en cèl·lules canceroses determinades, en el qual el nombre de bases repetides de l’ADN en una seqüència curta i repetida és diferent del nombre que es va heretar, tenia alguna mena d’implicació en els resultats del dostarlimab. Aquesta inestabilitat de microsatèl·lits és una alteració que es troba sovint en el càncer d’endometri i pensàvem que podia ajudar a planificar un tractament més eficaç”, explica la Dra. Ana Oaknin.

Per a aquesta anàlisi es va disposar de 153 pacients amb inestabilitat de microsatèl·lits i 161 pacients estables. La taxa de resposta objectiva per al primer grup va ser del 45,5 %, mentre que en el segon va ser de tan sols el 15,4 %. També es va observar una diferència en els percentatges de pacients lliures de progressió de la malaltia, que va ser del 46,4 % al cap de 12 mesos en la cohort amb inestabilitat de microsatèl·lits i d’un 29,4 % en la cohort amb estabilitat. “Encara que el dostarlimab va demostrar una activitat antitumoral duradora en tots dos grups, es va associar amb millors resultats en les pacients amb inestabilitat de microsatèl·lits i, en tot cas, va mostrar una seguretat que concorda amb altres anticossos PD-1”, afegeix la Dra. Oaknin.

Resultats prometedors de l’ús del bintrafusp alfa en combinació amb altres teràpies en pacients amb càncer de coll uterí persistent, recurrent o metastàtic (estudi INTR@PID CERVICAL 046)

La infecció persistent per virus del papil·loma humà (VPH) està implicada en el 99 % dels càncers de coll uterí i està relacionada amb l’activació de les vies de transmissió de senyals de TGF-β i PD-(L)1. Per aquest motiu es va pensar que la inhibició del TGF-β i el bloqueig simultani d’un mecanisme cel·lular immunosupressor addicional podia proporcionar un nou plantejament de tractament. “Així es va dissenyar el fàrmac bintrafusp alfa, per unir-se simultàniament a aquestes dues proteïnes que eviten que el sistema immunitari combati amb eficàcia les cèl·lules tumorals. En una anàlisi de pacients d’estudis de fase 1 i fase 2 va demostrar activitat clínica i una seguretat manejable en pacients amb càncer de coll uterí recurrent o metastàtic molt pretractat”, explica la Dra. Ana Oaknin.

Aquests bons resultats van justificar un nou assaig de fase 1b, l’INTR@PID CERVICAL 046, que va avaluar la seguretat del bintrafusp alfa més quimioteràpia amb bevacizumab o sense en pacients amb càncer de coll uterí persistent, recurrent o metastàtic o bintrafusp alfa més quimioradioteràpia per a pacients de càncer de coll uterí localment avançat.

“Aquest fàrmac nou en combinació amb altres teràpies contra el càncer ha mostrat una resposta tumoral prometedora en aquestes poblacions de pacients, i no es van observar senyals de seguretat, la qual cosa justifica el desenvolupament d’estudis nous que continuïn-ne avaluant la seguretat, ja que la mostra de pacients encara és petita”, comenta la Dra. Ana Oaknin, que assenyala que, malgrat aquesta limitació, ja s’han pogut veure alguns resultats prometedors del fàrmac nou, que va assolir una taxa de resposta objectiva de fins al 62 % en les pacients que van rebre bintrafusp alfa en combinació amb quimioteràpia i bevacizumab i també en les que van combinar el fàrmac nou amb quimioradioteràpia.

Referència:

  1. Ana Oaknin, Bhavana Pothuri, Lucy Gilbert, Renaud Sabatier, Sharad A. Ghamande, Adriano Gravina, Emiliano Calvo, Susana N. Banerjee, Rowan Miller, Joanna Pikiel, Mansoor Raza Mirza, Tao Duan, Sybil Zildjian, Eleftherios Zografos, Jennifer T. Veneris, Anna Tinker, Matthew A. Powell. “Dostarlimab in advanced/recurrent (AR) mismatch repair deficient/microsatellite instability–high or proficient/stable (dMMR/MSI-H or MMRp/MSS) endometrial cancer (EC): The GARNET study”. ASCO Annual Meeting. 2022. https://meetinglibrary.asco.org/record/206854/abstract
  2. Ana Oaknin, Sharad A. Ghamande, Yuka Kasamatsu, Marta Gil-Martin, Elisabeth J. Diver, Genevieve Jehl, Stephan A. Gleicher, Surendra Chaudhary, Yulia Vugmeyster, Kosei Hasegawa. “Phase 1 trial of first-line bintrafusp alfa in combination with other anticancer therapies in patients (pts) with locally advanced or advanced cervical cancer”. ASCO Annual Meeting. 2022. https://meetinglibrary.asco.org/record/207789/abstract