Un nou fàrmac, basat en medicina de precisió, es mostra eficaç per a tractar pacients amb colangiocarcinoma intrahepàtic avançat

vhio-compo-fotos-marc-23-1300x600
  • El colangiocarcinoma intrahepàtic és un càncer agressiu que afecta les vies biliars intrahepàtiques i actualment no hi ha un estàndard de tractament per a la malaltia avançada després de la quimioteràpia de primera línia. Entre el 10 i el 20% dels pacients presenten un perfil genètic amb una fusió al gen FGFR2.

 

  • Els resultats de l’assaig clínic fase II FOENIX-CCA2 demostren que l’ús de futibatinib, un fàrmac oral de nova generació condueix a un benefici clínic en pacients amb colangiocarcinoma intrahepàtic amb una fusió al gen FGFR2 que ja havien rebut tractament de quimioteràpia.

 

  • L’estudi ha demostrat també que la sensibilitat de la biòpsia líquida per fer el perfil genètic dels pacients a través de l’anàlisi de l’ADN tumoral circulant fins i tot abans de la cirurgia podria servir per seleccionar els pacients pel seu perfil genètic fins i tot abans d’obtenir la biòpsia del teixit tumoral.

 

  • Els resultats d’aquest assaig en què han participat investigadors del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron s’han publicat a la revista New England Journal of Medicine

 

La incidència de colangiocarcinoma intrahepàtic, un càncer agressiu de les vies biliars intrahepàtiques està augmentant arreu del món. La cirurgia és la principal opció curativa, però fins a dos terços dels pacients presenten recurrència de la malaltia. Els pacients amb colangiocarcinoma intrahepàtic tenen una taxa de supervivència general a 5 anys de menys del 8% i la mitjana de supervivència general és d’aproximadament 1 any després del diagnòstic. I actualment no hi ha un tractament estàndard per a la malaltia avançada després de la quimioteràpia de primera línia.

“En aquest sentit el colangiocarcinoma intrahepàtic és una malaltia òrfena ja que no comptem amb gaires tractaments actius. Per això estem investigant diferents alternatives de medicina de precisió en què un percentatge dels pacients amb un determinat perfil genètic puguin beneficiar-se d’uns

fàrmacs més que d’altres” explica el Dr. Josep Tabernero, director del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia ( VHIO), cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron, coautor de l’estudi.

Alteracions a FGRF2: diana terapèutica

“Entre el 10 i el 20% dels pacients amb colangiocarcinoma presenten una fusió o translocació (es tracta d’un tipus d’alteració genètica) al gen del receptor 2 del factor de creixement de fibroblasts (FGFR2), cosa que ofereix una via terapèutica prometedora per a aquesta malaltia” afegeix el Dr. Tabernero.

Els fàrmacs de nova generació o de teràpia avançada són nous productes farmacèutics basats en la teràpia gènica, la teràpia cel·lular o en tecnologies de l’enginyeria de teixits. Futibatinib és un fàrmac de nova generació capaç d’inhibir el gen FGFR i que ha demostrat activitat antitumoral en pacients amb tumors amb FGFR, així com menys susceptibilitat a que el tumor adquireixi mutacions de resistència. És a dir que el temps que triguen les cèl·lules tumorals a adquirir resistència al fàrmac és superior al que triguen amb altres inhibidors de FGFR.

L’estudi FOENIX-CCA2, un assaig clínic de fase II els resultats del qual s’acaben de publicar a la revista New England Journal of Medicine, va tractar amb futibatinib pacients amb colangiocarcinoma intrahepàtic inoperable o metastàtic amb translocació a FGFR2 i progressió de la malaltia després d’una o més línies prèvies de teràpia sistèmica (excloent fàrmacs inhibidors de FGFR).

Identificar el perfil genètic al ctADN

Per identificar els pacients que presentaven la translocació a FGFR2 es van utilitzar biòpsies del tumor, però també es van realitzar biòpsies líquides que analitzen el perfil genètic del ctADN (ADN tumoral circulant) al plasma del pacient. “Aquesta tècnica no és tan invasiva com la biòpsia del teixit del tumor i es podria arribar a realitzar fins i tot abans de la cirurgia per seleccionar pel seu perfil genètic els pacients que es beneficiarien del tractament” diu el Dr. Tabernero.

Els pacients van rebre futibatinib oral un cop al dia en un règim continu. L’objectiu final primari va ser la taxa de resposta objectiva, el percentatge de pacients en què es redueix o desapareix el tumor. Els objectius secundaris van incloure la durada de la resposta, la supervivència lliure de progressió i general, la seguretat i els resultats informats pel pacient.

“A l’assaig hi van participar un total de 103 pacients amb colangiocarcinoma intrahepàtic inoperable o metastàtic amb alteracions al gen FGRF2. 43 pacients (el 42%) van respondre de forma favorable i la mitjana de durada de la resposta va ser de 9,7 mesos” descriu la Dra. Teresa Macarulla, oncòloga mèdica d’Hospital Universitari Vall d’Hebron i cap del Grup de Tumors Gastrointestinals Superiors i Endocrins del VHIO que ha participat a l’estudi.

La mitjana de supervivència lliure de progressió (el temps que passa entre l’inici del tractament i que el tumor torni a créixer) va ser de 9 mesos i la supervivència general de 21,7 mesos. La qualitat de vida dels pacients es va mantenir estable durant una mitjana de 9 mesos després de començar el tractament.

“Les respostes van ser consistents en tots els subgrups de pacients, inclosos pacients amb malaltia molt tractada prèviament, adults grans i pacients que tenien mutacions concurrents a TP53” afirma la Dra. Macarulla.

“Aquests resultats indiquen que estem davant d’un nou tractament de medicina de precisió per a pacients amb colangiocarcinoma intrahepàtic amb aquest perfil genètic determinat” assenyala el Dr. Josep Tabernero. “Hi ha altres investigacions en què s’estan provant diferents tractaments per a pacients de colangiocarcinoma intrahepàtic amb altres perfils genètics de manera que puguem arribar a oferir a diferents subtipus de pacients el tractament que li aportarà més benefici clínic. Es tracta d´un pas més en aquesta lluita contínua a la recerca de nous tractaments que puguin fer que la malaltia sigui més controlable al llarg del temps”.

Referencia

Lipika Goyal, M.D., Funda Meric-Bernstam, M.D., Antoine Hollebecque, M.D., Juan W. Valle, M.D., Chigusa Morizane, M.D., Ph.D., Thomas B. Karasic, M.D., Thomas A. Abrams, M.D., Junji Furuse, M.D., Ph.D., Robin K. Kelley, M.D., Philippe A. Cassier, M.D., Heinz-Josef Klümpen, M.D., Ph.D., Heung-Moon Chang, M.D., Li-Tzong Chen, M.D., Josep Tabernero, M.D., Ph.D., Do-Youn Oh, M.D., Ph.D., Amit Mahipal, M.B., B.S., M.P.H., Markus Moehler, M.D., Edith P. Mitchell, M.D., Yoshito Komatsu, M.D., Ph.D., Kunihiro Masuda, M.D., Daniel Ahn, D.O., Robert S. Epstein, M.D., Abdel-Baset Halim, Pharm.D., Ph.D., Yao Fu, Ph.D., Tehseen Salimi, M.D., Volker Wacheck, M.D., Ph.D., Yaohua He, Ph.D., Mei Liu, Ph.D., Karim A. Benhadji, M.D., and John A. Bridgewater, M.D., Ph.D. for the FOENIX-CCA2 Study Investigators*. Futibatinib for FGFR2-Rearranged Intrahepatic Cholangiocarcinoma. January 19, 2023. N Engl J Med 2023; 388:228-239. DOI: 10.1056/NEJMoa2206834

 

Related Posts