Descobert un nou gen responsable del càncer de colon

Un treball col·laboratiu dut a terme entre investigadors de l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona i de l’Institut de Càncer Dana-Farber de Boston (Estats Units) ha permès la identificació d’un nou gen implicat en la meitat dels càncers de colon, el CDK8. Segons Josep Tabernero, investigador principal del Programa de tumors gastrointestinals de l’Institut d’Oncologia de la Vall d’Hebron (VHIO) i participant de l’estudi, «aquest gen s’associa a la gènesi i desenvolupament d’aquest tipus de tumors», el més comú entre la població.

La revista Nature ha publicat els resultats de la investigació, en la qual també hi ha participat el director de VHIO, José Baselga. William Hahn, director de la investigació i membre de l’Institut Dana-Farber, és cautelós amb la nova troballa: «aquest treball confirma que molts dels gens que estan implicats en el càncer segueixen encara sense identificar».

Fins ara se sabia que una via de senyals (WNT/beta-catenina) es trobava activa en gairebé la meitat dels pacients amb càncer de colon, però es desconeixia quin gen provocava aquest descontrol. Mitjançant un mètode que permet analitzar un per un els gens, s’ha pogut descobrir quins eren capaços d’activar aquesta via de senyals.

Un cop obtinguda aquesta informació, aquesta es va solapar amb mostres de teixits tumorals de pacients afectats de càncer de colon, en les quals es va tractar de trobar algun gen amplificat. CDK8 va resultar ser aquest gen. Tot i que cal ser prudent i indagar molt més en l’assumpte, tenint en compte que beta-catenina està relacionada amb la meitat dels càncers de colon, en un futur aquesta troballa podria beneficiar directament a la meitat dels pacients amb la malaltia. Segons Tabernero, després d’esbrinar que CDK8 és un oncogèn important per a l’activació d’aquesta via, es podrien fer intervencions terapèutiques que bloquegin «aquest interruptor, és a dir, que estigui sempre apagat».

En estadis pre-clínics, l’estudi ha demostrat en laboratori que la supressió de CDK8 en ratolins es tradueix en una regressió del tumor. El següent pas, segons Tabernero, és «provar si es possible aconseguir aquest mateix efecte amb fàrmacs en humans».