Vall d’Hebron participa de manera destacada en diversos estudis sobre immunoteràpia en càncer renal

22_06_02_Cristina-Suarez_02
  • L’assaig de fase III COSMIC-313 és el primer estudi de triple teràpia en càncer renal de cèl·lules clares i el primer en què el braç comparador és una combinació basada en immunoteràpia, i ha demostrat que incloure cabozantinib al tractament de primera línia aconsegueix reduir de manera significativa el risc de progressió o mort.
  • També són positius els resultats de l’assaig de fase II KEYNOTE-B61, en què s’ha vist com el tractament combinat de pembrolizumab i lenvatinib en pacients de càncer renal de cèl·lules no clares aconsegueix una taxa de resposta important.
  • Tot i això, han estat negatius els resultats de l’assaig de fase III IMMOTION 010, en què s’avaluava l’ús d’atezolizumab com a tractament adjuvant en pacients de carcinoma renal amb risc de recaiguda després de resecció del tumor.

El càncer de cèl·lules renals, també anomenat càncer de ronyó o adenocarcinoma renal, és una malaltia que s’origina en el revestiment dels túbuls del ronyó. Es tracta d’una malaltia poc freqüent, responsable d’entre el 2 i el 3% de tots els tumors malignes als adults. En els darrers anys s’ha establert la immunoteràpia com a tractament estàndard de primera línia en aquest tipus de tumors i al congrés de la Societat Europea d’Oncologia Mèdica (ESMO), que s’està celebrant a París del 9 al 13 de setembre, s’han presentat les dades de diferents assaigs clínics que han avançat en aquesta línia.

La Dra. Cristina Suárez, investigadora del Grup de Tumors Genitourinaris, del SNC i Sarcoma del Vall d’Hebron Institut d’Oncologia (VHIO) i oncòloga de l’Hospital Universitari Vall d’Hebron (HUV), que formen part del Campus Vall d’Hebron, ha tingut un paper destacat en tres dels assajos més importants i ha format part del comitè científic d’un, l’IMmotion 010. «Tot i que el càncer de cèl·lules renals no és una malaltia freqüent, al VHIO hem apostat per investigar per poder millorar el tractament d’aquests pacients i això ha servit perquè ens convertim en un centre de referència, tant en el disseny de nous assajos com a l’hora de reclutar pacients. És així com hem aconseguit formar part dels comitès científics d’alguns dels assajos clínics més importants en càncer renal que ara presenten les primeres dades aquí a ESMO».

Primera teràpia triple en càncer de cèl·lules clares

Entre els diferents tipus de tumors de cèl·lules renals, el més comú de tots és el denominat carcinoma de cèl·lules clares, que representa entre el 75% i el 80% de tots els tumors renals. En aquest tipus de tumors s’ha pogut veure que els tractaments combinats basats en la immunoteràpia han aconseguit bons resultats i s’han establert com a estàndard de tractament. «A l’assaig COSMIC-3131 per primer cop s’ha plantejat un tractament de triple combinació. A més, aquest estudi és el primer que ha utilitzat una combinació basada en la immunoteràpia com a braç comparador, atès que actualment és l’estàndard de tractament. L’objectiu de l’estudi era valorar si la triple teràpia pot millorar la supervivència lliure de progressió de la malaltia en comparació amb la biteràpia», explica la Dra. Cristina Suárez.

D’aquesta manera s’ha volgut veure si afegir cabozantinib ‒un inhibidor oral dels receptors de tirosines cinases, com els receptors RET, MET i VEGF‒ a la combinació de nivolumab ‒un anticòs que s’uneix a la proteïna PD-1 per ajudar les cèl·lules immunitàries a destruir més cèl·lules tumorals‒ i ipilimumab ‒un altre anticòs que en aquest cas s’uneix a la proteïna CTLA-4 per aconseguir que les cèl·lules T puguin reconèixer i destruir les cèl·lules canceroses‒ aconsegueix millorar els resultats en termes de temps de control de la malaltia, encara que també en taxa de respostes i de supervivència global.

En aquest assaig clínic hi van participar 855 pacients amb càncer de cèl·lules clares que prèviament no havien rebut cap mena de tractament. D’aquests, 428 van rebre el triple tractament experimental, mentre que els restants 427 van rebre la doble teràpia d’immunoteràpia. «Les dades que tenim demostren que afegir cabozantinib al tractament aconsegueix reduir un 27% el risc de progressió de la malaltia o de mort, amb una millora de la supervivència lliure de progressió», comenta la Dra. Suárez, que afegeix que també és important que la taxa de resposta de la triple combinació és del 43% envers un 36% del tractament habitual. Queda veure si totes aquestes dades també es tradueixen en una millora de la supervivència general. «Malgrat tot, pera  això encara haurem d’esperar més temps, ja que fins ara no tenim prou dades».

Un tractament per a pacients de cèl·lules no clares

Actualment un dels grans reptes en el tractament del càncer renal són els pacients de cèl·lules no clares, que suposen entre el 20 i el 25% de tots aquests tumors. És un grup molt heterogeni amb una població minoritària, per als quals no hi ha un tractament estàndard. «És una població per a la qual no hi ha tractaments clarament eficaços i, encara que no són gaires, és cert que són un repte i tenen necessitats evidents no satisfetes», explica la Dra. Cristina Suárez.

En els pacients de càncer de cèl·lules clares està ben establert que la combinació de pembrolizumab ‒un anticòs monoclonal anti-PD-1‒ amb lenvatinib ‒una teràpia dirigida que s’uneix als receptors de la tirosina cinasa i interfereix en la divisió cel·lular i bloqueja l’angiogènesi eliminant la font de nutrients del tumor‒ assoleix bones taxes de resposta i aconsegueix millorar tant la supervivència lliure de progressió com la supervivència global en comparació amb el sunitinib, l’estàndard en primera línia de tractament per al carcinoma renal de cèl·lules clares fins aleshores. «Això va fer que es plantegés la possibilitat de veure si aquesta combinació també podia tenir resultats beneficiosos entre els pacients afectats de carcinoma renal de cèl·lules no clares», apunta la Dra. Suárez.

Així va ser com es va plantejar l’assaig clínic de fase II KEYNOTE-B612, en què van participar 147 pacients afectats de càncer renal de cèl·lules no clares que prèviament no havien rebut cap mena de tractament. L’objectiu principal de l’assaig era veure la taxa de resposta al tractament combinat i es va poder veure que de manera general un 47% dels pacients hi responien. «Això és una taxa molt bona, tenint en compte que estem parlant d’una malaltia molt heterogènia i que encara no és clar quines implicacions tenen a la seva classificació les diferents alteracions moleculars que s’han observat», comenta la Dra. Suárez. També s’ha vist en aquest assaig clínic que un 72,3% dels pacients romanen lliures de progressió de la malaltia al cap de sis mesos i que un 87,8% també sobreviuen a aquest mateix termini de temps.

La immunoteràpia amb atezolizumab no funciona per evitar recaigudes

La nefrectomia, un procediment quirúrgic que es du a terme per extirpar el ronyó totalment o parcialment, és el tractament estàndard per als pacients de càncer renal la malaltia dels quals no s’ha disseminat fora del ronyó. Després de la intervenció quirúrgica en la majoria dels tumors és habitual fer un tractament adjuvant, amb el qual es busca reduir la probabilitat de recurrència. Malauradament en càncer renal, la majoria dels estudis que han intentat reduir el risc de recaiguda amb el tractament adjuvant després de la nefrectomia han estat negatius. Recentment, l’estudi KEYNOTE-564 ha demostrat que el tractament adjuvant amb pembrolizumab millora el temps en la recaiguda, encara que els resultats de supervivència global encara són immadurs.

L’assaig de fase III IMmotion 0103 és un d’aquests assajos clínics que avaluava l’ús d’immunoteràpia en un context adjuvant. En concret, es va comparar l’ús d’atezolizumab –un anticòs monoclonal que va dirigit contra la proteïna PD-L1– amb el placebo en 788 pacients amb alt risc de recurrència després d’una resecció quirúrgica. «Les dades positives de pembrolizumab, un altre anticòs monoclonal amb un mecanisme similar, feien que fóssim optimistes davant la possibilitat d’utilitzar també atezolizumab i ampliar l’arsenal terapèutic disponible en adjuvància. Les dades obtingudes, per contra, han estat molt negatives i en descarten l’ús», comenta la Dra. Suárez.

Referències:

1. Choueiri TK, Powles TB, Albiges L, Burotto M, Szczylik C, Zurawski B, Yanez Riuz E, Maruzzo M, Suarez Zaizar A, Fein LE, Barros Schutz FA, Heng DYC, Wang F, Mataveli F, Chang Y, van Kooten Losio M, Suarez Rodriguez C, Motzer RJ. Phase III study of cabozantinib (C) in combination with nivolumab (N) and ipilimumab (I) in previously untreated advanced renal cell carcinoma (aRCC) of IMDC intermediate or poor risk (COSMIC-313). Annals of Oncology (2022) 33 (suppl_7): S808-S869. https://doi.org/10.1016/annonc/annonc1089

Detalls de la sessió al Congrés ESMO 2022

Presidential Symposium III

Data: Dilluns, 12 de setembre
Hora: 16:30 – 18:15

LBA8 – Phase III study of cabozantinib (C) in combination with nivolumab (N) and ipilimumab (I) in previously untreated advanced renal cell carcinoma (aRCC) of IMDC intermediate or poor risk (COSMIC-313)

Presenta: Toni K. Choueiri (Boston, United States of America)
Hora de presentació: 16:30 – 16:45

2. Albiges L, Gurney HP, Atduev V, Suárez C, Climent Duran MA, Pook D, Tomczak P, Barthelemy P, Lee J, Nalbandian T, Stus V, Ferguson T, Wiechno P, Gokmen E, Lacombe L, Gedye C, Perini RF, Sharma M, lI C, Lee C. Phase II KEYNOTE-B61 study of pembrolizumab (Pembro) + lenvatinib (Lenva) as first-line treatment for non-clear cell renal cell carcinoma (nccRCC). Annals of Oncology (2022) 33 (suppl_7): S660-S680. https://doi.org/10.1016/annonc/annonc1072

Detalls de la sessió al Congrés ESMO 2022

Proffered Paper session 2: GU tumours, non-prostate

Data: Dilluns, 12 de setembre
Hora: 14:45 – 16:15

1448O – Phase II KEYNOTE-B61 study of pembrolizumab (Pembro) + lenvatinib (Lenva) as first-line treatment for non-clear cell renal cell carcinoma (nccRCC)

Presenta: Laurence Albiges (Villejuif, Cedex, France)
Hora de presentació: 15:40 – 15:50

3. Bex A, Uzzo R, Karam JA, Master VA, Donskov F, Suarez C, Albiges L, Rini BI, Tomita Y, Kann A, Procopio G, Massari F, Zibelman M, Antonyan I, Huseni M, Basu D, Ci B, Leung W, Khan O, Pal SK. IMmotion010: Efficacy and safety from the phase III study of atezolizumab (atezo) vs placebo (pbo) as adjuvant therapy in patients with renal cell carcinoma (RCC) at increased risk of recurrence after resection. Annals of Oncology (2022) 33 (suppl_7): S808-S869. https://doi.org/10.1016/annonc/annonc1089

Detalls de la sessió al Congrés ESMO 2022

Proffered Paper session 1: GU tumours, non-prostate

Data: Dissabte, 10 de setembre
Hora: 10:15 – 11:45

LBA66 – IMmotion010: Efficacy and safety from the phase III study of atezolizumab (atezo) vs placebo (pbo) as adjuvant therapy in patients with renal cell carcinoma (RCC) at increased risk of recurrence after resection

Presenta: Axel Bex (London, United Kingdom)
Hora de presentació: 10:15 – 10:25

Related Posts

Privacy Preferences
When you visit our website, it may store information through your browser from specific services, usually in form of cookies. Here you can change your privacy preferences. Please note that blocking some types of cookies may impact your experience on our website and the services we offer.